5 Groups of counters


Four key-fret border C mono with scenes

Four key-fret border C mono with scenes
£70.00
 

Twelve small fretted counters

Twelve small fretted counters
£140.00
 

Nine fancy-edged counters

Nine fancy-edged counters
£160.00
 

Nine good quality rounds with flowers

Nine good quality rounds with flowers
£175.00
 

Four deep-carved counters circa 1840

Four deep-carved counters circa 1840
£175.00
 

Eighteen fretted counters circa 1840 with full scenes

Eighteen fretted counters circa 1840 with full scenes
£195.00
 

Six deep-carved counters

Six deep-carved counters
£240.00
 

Group of 22 finely fretted small counters

Group of 22 finely fretted small counters
£375.00